รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

คณะวิชามีการรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ให้กับมหาวิทยาลัยตามระยะเวลาที่กำหนด การรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบเมษายน64-กันยายน 64)


24 Feb 2022 0